آستان جانان
به خودت افتخار کن !

تا حالا شده به خودت افتخار کني ؟ به اوني که هستي ؟ به ذره ذره روح لطيفت ؟ به جسم متبرکت ؟
روحي که هميشه با تو ، تو خوشي ها سهيمه ، رنجيدگي تو براي اون دشواره و صعود تو براي اون چه زيباست !
اصلا تو دوستي رو سراغ داري که تو تمامي مراحل زندگيت جز خوشي تو هدف ديگه اي داشته باشه ؟ و هيچ وقت به تو حسادت نکنه ؟ من که تو اين دنيا به
عزيزترينم هم نمي تونم اعتماد کنم . جز روحم ، قلبم ، ذره ذره وجودم و تک تک سلولهاي بدنم ....
نمي دونم اين چه حس قريبيه (نزديک) !!! 
تا حالا متوجه اين موضوع شدي ؟ وقتي مي خواهي به گناه روي بياري هيچ کسي دلش براي تو نمي سوزه ... ممکنه اطرافيان فقط به تو يه گوشزد بکنن .. ولي
اين دل توست که نا خودآگاه به تپش در مي آيد و بي اختيار دست و پاهات مي لرزه ...
اين چه مفهومي داره ؟
يعني اينکه تو هنوز پاکي و ارزش خوب بودن رو داري و اعضا و جوارح تو هم مي خواهن که تو هميشه پاک باشي .
اين رو بايد به ياد داشته باشي !!! وجود نازنيني مثل تو هيچ وقت از ياد نمي بره که تمامي لحظاتش وقف اون عزيز شده و اين وجود پاک به خودش اجازه نمي ده
که به اين راحتي ها گناه کنه .
اینجا چه زیباست ... این همه نور از کدوم دیار می تابه ؟ خوب نگاشون کن ... اينها تلالو وجود قشنگي مثل توست .
پس به خودت افتخار کن ...
و در لحظات زيباي تنهاييت براي منم دعا کن !

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٢/۱٠/٢٢ - پری ناز