آستان جانان
...

بهار،
شمه ای از نگاه توست
به رخوت زمستان!

سرمازدگی دلم را
نیم نگاهی
می شود آیا...؟!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ - پری ناز

 

از بلندي بختم که مي گفتي
بلنداي قامتت را مي ديدم.
حالا که رفته اي
جاي تو هيچ چيز قد نمي کشد...
حتي
"بخت"!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٥/۱٢/٦ - پری ناز