آستان جانان
ميلاد مبارک ...

                                              

اينجا آخر خط است ! ديگر کجا مي توان پر کشيد بهتر از اين مکان ؟ اين زمان ؟
تمامي روياهايم در اينجا خلاصه مي شود و عشق از روزي زاده شد که مدينة النبي ، شهر پيغمبر شد !!!

1382/6/6 مصادف با 1 رجب المرجب _ مدينه

اين روزها به ياد پارسال ، حال و هواي سرزميني بهشتي گرفته ام و وجودم کمي سنگين است براي ماندن در اين هياهوي بي خدايي !
شايد هميشه تنها آرزويي بود ديدن مدينه و مسجد الحرام ! و اين آرزوي دست يافته در اين لحظه به واقعيت پيوسته است ....
نه تنها آرزو که ديگر قلبم گواه مي دهد هيچ کجا ديار دوست نمي شود ...
از ابتداي رجب تا الان تنها بغضهايم اجازه فرو رفتن دارند زيرا که خود مي دانند ، در اين ديار ديگر نمي توان بي امان اشک ريخت و اشکها خريداري ندارند !

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

جاي تمامي دلهاي عاشق خالي است . اينجا تنها دل ، حرف آدمي را مي فهمد و بايد با زبان دل سخن گفت !!!

1382/6/6 مصادف با 1 رجب المرجب _ مدينه

دلم مي خواهد هنوزم پنجره اتاقم رو به مسجد النبي باز شود و هر شب ديدگانم متبرک به گنبدي سبز رنگ شود ... دلم مي خواهد هنوزم کبوترهاي دلم همبازي کبوترهاي خاک آلود قبرستان بقيع باشد و ميعاد شبانه ام با دل ، پشت نرده هاي سبز رنگ قبرستان بقيع باشد و دلم مي خواهد بار ديگر سير ببينم ، باب بيت الاحزانش را ... دلم مي خواهد باز کارواني پشت بقيع برايم بخواند :
اينجا بقيع عشق است ، گنبد چرا ندارد ؟
هر کس نبوسد اين خاک در کعبه جا ندارد

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

جاي همگي خالي ! اينجا بهشت است . اينجا عطر خدا در مشامت مي پيچد و از حضورش مست مي شوي . اينجا بيت الحرام است . اينجا دلهاي مکدر را هم مي خرند و از نو بازسازي مي کنند و پاک پاک به صاحبانشان باز مي گردانند ...

1382/6/19 مصادف با 13 رجب المرجب _ مکه

چه زيبا بود فرشته شدن در مسجد شجره و نواي لبيک لبيک سر دادن ... اي کاش مي توانستيم هميشه مانند فرشته اي سپيد پوش و سپيد قلب بمانيم .
اي کاش 13 رجب امسال نيز مي توانستم دست بر رکن يماني بگذارم و ميلادش را تبريک گويم !
به اين اميد که سال آينده با شما دوستادارانش همسفر آن ديار شويم ...
از ما دعا کردن و از خدا مهرباني کردن ....

*****************************

زن داداش گلم ،
معصومه خوبم ،
ليلاي عزيزم ،

تولدتون مبارک ...
لبتان خندان ، قلبتان آرام ، و و يادتان آکنده از عطر الهي باد !

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۳/٦/٩ - پری ناز