آستان جانان
رمضانتان مبارك!

مرغ نغمه سرا و دلي تنگ،
شده است حكايتِ نويد آمدن رمضان، در اين همه دلتنگي هاي مدام...
نسيم باد صبا و شام محنت و غم،
شده است حكايتِ سرك كشيدن يلداترين شبهاي سال، _به نام "قدر"_، در اين شامهاي قد خميده و بي روزن...
و... بوي زلف يار و دل شوريده ما،
شده است حكايتِ لمس حضور خدا ، در اين همه غفلت انسان!!!

در اين ماه مبارك، هنگام لمس شفقت خدا، به ياد جا مانده هاي خدايي باشيد!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٤/٧/۱۳ - پری ناز