آستان جانان
عيد رمضان آمد و...

عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت

سلام بر تو همدمي كه انس و خو گرفت، آنگاه كه روي آورد و شاد گردانيد. و وحشت و ترس افزود، آنگاه كه رفت...

اي عيد! نيامد خبر از يار، دريغا...!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٤/۸/۱۳ - پری ناز