آستان جانان
رسيد مژده...

بهاران،‌ از کجاست که روحِ روييدن و سبز شدن ناگاه در تنِ خاک مرده پيدا مي آيد؟
و از کجاست که روحِ شکفتن،‌ ناگاه از تن چوب خشک، چندين برگ هاي سبز و شکوفه هاي سفيد و آبي و زرد و سرخ بر مي آورد؟
اکنون که جهان و جهانيان مرده اند، آيا وقت آن نرسيده است که مسيحاي موعود، سر رسد؟!

وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا...

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنين نيز هم نخواهد ماند

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٥/۱/۱٩ - پری ناز