آستان جانان
عطر سيب

پيشكش به آنان كه با آرزو زيستند
و از درس انتظار ،
يك جمعه غيبت نكردند ...


آسمان بوي شعبان به خود گرفته بود و نسيم نوازشگر بالهاي لاهوتي ماه ، بر جبين خسته زمين وزيدن داشت .
ماه نيم رخ خود را با شكوه و آرامش ، در هاله اي از ابهام نشان مي داد و زيباترين لحظات آسمان را مي آفريد .
آنشب ستارگان ، رقص كنان و دف زنان در سومين شب شعبان در محراب هلالي زيباترين ماه به سرور نشسته بودند .
مهتاب شعبان سه روزه بود كه آفتاب از مشرق چشمهاي علي ” ع “ طلوع كرد و آستان آينه كاري ديدگان زهرا ” س “ با چشمهاي فرزندي از تبار خورشيد نور باران شد . آنشب حنجره دردانه رسول بوسه باران فرشتگان بود .
حسين به دنيا آمد تا در كنار برادرش شمشير دوم پدر باشند .
حسين به دنيا آمد تا شانه هاي رفيع رسول صلابت قدمگاه گامهاي كوچكش باشد و دامن پر مهر نبي خاتم ، خاتم كاري بازيهايش و لبان شيرينش بوسه بارانِ خورشيد ولايت .
او آمد تا از كوثر دستان مادري كه بانوي آب است جرعه نوش باشد تا
عطش را
لبهاي سله بسته را
در كربلاي نجات انسان مفهومي ديگر ببخشد .
و او آمد تا چشمهاي بانويي صبور وقف رخ مهتابي اش گردد ...
كودكي اش در بهشت دامن مادري آسماني به سر شد و دست در دست علي ” ع “ كوچه هاي مدينه را مي پيمود تا صلابت ذوالفقار و عظمت مولا را بشناسد . گاهي شانه هاي نبي اكرم همان شانه هاي رسالت مند به قدوم كودكانه اين طفل خورشيدي نوراني تر مي شد .
مهرباني ، رافت ، رحمت ، وفا ، صداقت ، عشق و هزاران واژه ديگر مجموعه واژگاني است كه ذيل نام او مي توان شمرد .
پيامبر ميان حسين و وجود عرشي خود فاصله اي را احساس نمي كرد ؛ ” حسين مني و انا من حسين “ ، تبلور اين پيوند روحي و معنوي ايشان و حسين ” ع “ ناگسستني است ، و رسالتي كه خداوند با واقعه غدير آنرا بر پيامبر تمام كرد جز با حسين كامل نمي شود . آنروز دين به واسطه علي ” ع “ كامل شد و علي با قطره قطره خون حسن و حسين ” ع “ بقاي دين را تضمين كرده است . جامعه اسلامي عظمت حسين را آنگاه به طور عميق درك كرد كه او بر فراز نيزه ها قرآن تلاوت مي كرد .
حسين كه نواده نوراني نبي ” ص “ است براي بقاي اسلام خون خود را تقديم احديت مي كند و به ابديت مي پيوندد تا شصت سال خون دل رسول و علي به هدف برسد و اسلام براي هميشه در حافظه تاريخ حكاكي شود . مگر نه اين است كه ” ان الاسلام محمدي الحدوث و حسيني البقا “
خون حسين احياگر تفكر ناب شيعه و تداوم بخش انوار كبريايي مكتبي است كه جز با نجواي خون آلود حسين و نيزه ها ميسر نمي گرديد ...

التماس دعا ،
تا بعد ...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۱/٧/۱٧ - پری ناز