آستان جانان
وظايف منتظران 1

پيشكش به آنان كه با آرزو زيستند
و از درس انتظار ،
يك جمعه غيبت نكردند ...
اين هم تقديم به زينب عزيز كه به من پيشنهاد دادند كمي از وظايف منتظران در زمان غيبت امام عصر بنويسم . سعي مي كنم كه 7 قسمت باقيمانده اش را در فرصت هاي آينده تقديم همه دوستان خوبم بكنم .

در مورد وظايف و تكاليف شيعيان در دورا ن غيبت سخن هاي بسياري گفته شده است . اما ، از آنجا كه تبييين همه وظايفي كه شيعيان در عصر غيبت بر عهده دارند در اين محدوده نمي گنجد ، به تعدادي از مهمترين اين وظايف اشاره مي كنيم :
1 ـ شناخت حجت خدا و امام عصر ( ع )اولين و مهمترين وظيفه اي كه هر شيعه منتظر بر عهده دارد كسب معرفت نسبت به وجود مقدس امام زمان خويش است . امام صادق ( ع ) در مورد كمترين حد معرفت امام مي فرمايند :
كمترين حد معرفت به امام آن است كه بداني امام مساوي با پيامبر ( ص ) است مگر در درجه نبوت .
بدون ترديد مقصود از شناختي كه امامان ما تحصيل آن را نسبت به امام زمانمان امر فرموده اند اين است كه ما آن حضرت را آنچنانكه هست بشناسيم ؛ به گونه اي كه اين شناخت سبب در امان ماندن ما از شبهه هاي ملحدان و مايه نجاتمان از اعمال گمراه كننده مدعيان دروغين باشد ، و اين چنين شناختي جز به دو امر حاصل نمي گردد : اول ، شناخت شخص امام به نام و نسب ، و دوم شناخت صفات و ويژگي هاي او و به دست آوردن اين دو شناخت از اهم واجبات است .
البته امر دومي كه در كلام ياد شده بدان اشاره شده ، در عصر ما از اهميت بيشتري برخوردار بوده و در واقع اين نوع شناخت است كه مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي منتظران منشا اثر و تحول باشد ؛ زيرا اگر كسي به حقيقت به صفات و ويژگي هاي امام عصر و نقش و جايگاه آن حضرت در عالم هستي و فقر و نياز خود نسبت به او واقف شود ، هرگز از ياد و نام آن حضرت غافل نمي شود .
نكته اي كه در اينجا بايد در نظر داشت اين است كه شناخت امام زمان ، از شناخت ديگر امامان معصوم ، جدا نيست و اگر كسي به طور كلي به شان و جايگاه ائمه هدي واقف شد ، صفات و ويژگي هاي آنها را شناخت و به مسئوليت خود در برابر آنها پي برد ، قطعا نسبت به امام عصر نيز به شناختي شايسته مي رسد .
خواندن زيارت جامعه كبيره و تامل و تدبر در اوصافي كه در اين زيارت براي ائمه معصومين ، نقل شده نيز در حصول معرفت نسبت به مقام و جايگاه امام در عالم هستي بسيار موثر است .
در روايتي كه مرحوم كليني از محمد بن حكيم نقل كرده آمده است :
از ابي عبدالله ( ع ) پرسيدم : معرفت ساخته كيست ؟ فرمود : از ساخته هاي خداوند است و براي بندگان نقشي در حصول معرفت نيست .
شايد بتوان گفت كه شناخت نشانه ها و علائم ظهور نيز يكي از فروع شناخت امام عصر مي باشد . زيرا شناخت دقيق نشانه ها و علائم ظهور موجب مي گردد كه انسان ، فريب مدعيان دروغين مهدويت را نخورد و در دام شياداني كه ادعاي مهدي بودن دارند نيفتد .
توضيح اينكه براي ظهور منجي آخر الزمان نشانه ها و علائم حتمي و ترديد ناپذيري برشمرده شده كه با مشاهده آنها مي توان به حقانيت آن منجي و اينكه او واقعا همان امام منتظر ، است پي برد . بنابراين بر همه منتظران لازم است كه پس از شناخت كامل امام عصر به مطالعه و شناسايي علائم و نشانه هاي ظهور نيز بپردازند .
از همه شما عاشقان و دلباختگان مهدي موعود التماس دعاي بي كران دارم .
برگرفته از كتاب : فرهنگ انتظار ، نوشته ابراهيم شفيعي سروستاني ، انتشارات موعود .

قايقي خواهم ساخت ،
خواهم انداخت به آب
دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه عشق
قهرمانان را بيدار كند ...

التماس دعا ، تا بعد ...

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۱/٧/٢٢ - پری ناز