آستان جانان
آخرين دعای ندبه

پيشکش به آنان که با آرزو زيستند
و از درس انتظار ،
يک جمعه غيبت نکردند ...

آيا تو آمدني هستي ؟ آيا روي تو ديدني است ؟ آيا جمال تو به تماشا نشستني است ؟
پس کي به چشمه سار وجود تو مي توان رسيد ؟ پس کي از زلال خوشگوار حضور تو مي توان نوشيد ؟ چه طولاني شد اين عطش ! چه طاقت سوز شد اين تشنگي !
کي مي شود صبح ، ناشتاي چشمهايمان را به نگاه تو بگشاييم ؟ کي مي شود شام ، تصوير تو را به قاب خوابهايمان ببريم ؟ کي مي شود شب و روزمان در فضاي ظهور تو بگذرد ؟
کي مي شود عطر ظهور تو در شامه وجود بپيچد ؟
کي مي شود صداي گامهاي آمدنت در گوش هستي طنين بيندازد ؟
کي مي شود چشم در چشم هم اندازيم و تو را به معاينه ديدار کنيم ؟
کي مي شود پرچم پيروزي ات را بر بام هستي بنشاني ؟
کي مي شود آن روز که ما تو را در ميان خويش بگيريم و تو به عينه امامت کني ، زمين را از عدل و داد پر گرداني ، دشمنانت را به خاک سياه عقوبت بنشاني و ريشه حق ستيزان و
مستکبران و گردنکشان و ستمگران را بسوزاني و ما بگوييم : الحمدالله رب العالمين .
خدايا ! زخمها به دست تو التيام مي پذيرد و اندوه به نگاه تو ذايل مي شود . تويي که درد را درمان مي کني ، تويي که سختي را آسان مي کني .
خدايا ! تنها در تو توان ياوري است و من فقط از تو ياوري مي جويم که تو خداي دنيا و آخرتي . پس به فرياد اين بنده مبتلاي درمانده ات برس اي فرياد رس درماندگان و مبتلايان !
و ... آقاي او را به او بنمايان ! اي قدرتمند بي همتا !
اي خدا ! اي که عرش و فرش به فرمان توست ! اي که همه راهها به تو منتهي مي شود ، اي که همه بازگشتها به سوي توست ، اي غايت و نهايت هستي !
ابرهاي سياه حرمان را از آسمان دلمان کنار بزن و اين عطش هجران را به زيارت آل عزيز فرو نشان !
خدايا ! و ... اين ماييم بندگان مشتاق ولي تو که بي صبرانه آمدنش را لحظه مي شمريم . آن ولي تو که ياد تو را در ما زنده مي کند و حضور تو را در وجود ما تداوم مي بخشد .
ما مشتاق آن پيام آور توايم که وجودش را ملجا و مرجع همه اميدهايمان قرار دادي و او را پناه و پشتيبان ما کردي و دل ما را در آرزوي آمدنش گداختي و به حضورش گرمي بخشيدي و او را امام همه مومنان قرار دادي .
خدايا ! سلام و درود ما را به او برسان و اکرام و اردت ما را به او ابلاغ کن . خدايا ! مامن او را مامن و اقامتگاه ما قرار بده و نعمتت را با ظهور او بر ما تمام کن که او مي تواند ما را به بهشتهايت وارد کند و همنشيني با شهداي بي آلايشت را نصيب ما گرداند . اوست که مي تواند ما را به سوي تو و رضوان تو رهنمون شود و اوست که مي تواند ما را به آغوش تو برساند .
خدايا ! با او علم حق را برافراز و به وسيله او باطل را سرنگون کن . با او اوليائت را عزت و قدرت و شوکت ببخش و به واسطه او دشمنانت را ذليل و خوار گردان !
خدايا ! ميان ما و او پيوندي برقرار ساز که ما را به رفاقت پيشينيانش وصل گرداند . خدايا ! ما را از دست به دامان و سايه نشينان حضرتش قرار ده و ياريمان کن تا حقوق او را ادا کنيم و در راه
اطاعتش بکوشيم و از نافرماني اش بپرهيزيم .
رضاي او را بر ما منت گذار . مهر و محبت و خير و دعا و رحمتش را بر ما ببخش ، آن سان که به گستره رحمت تو در آييم و به رستگاري تو نائل شويم .
خدايا ! نمازهايمان را به واسطه او قبول کن ! گناهانمان را به او ببخش ! به خاطر او دعاهايمان را به استجابت برسان ! روزيهايمان را به لطف او وسعت بده ! به نگاه او ابر غم از آسمان دلهايمان ببر ! و به اشارت او نيازها و خواسته هايمان را برآور ! و با روي خوش و مهربانت ما را بپذير و به درگاه خويش راهمان ده !
خدايا ! با چشم لطف به ما نگاه کن تا در منظر تو کرامت را به کمال رسانيم .
خدايا ! به کرمت روي از ما برمگردان و از حوض جد او ، جد وليمان و به دست او و کاسه او سيرابمان کن ! از آن زلال خوشگوار بي نظير که تشنگي پس از آن معنا ندارد .
اي رحيم ترين بخشندگان !

از دست غيبت تو شکايت نمي کنم
تا نيسـت غـيبتي نبود لــذت حـضور


التماس دعا برای تعجیل در فرج آن حضرت ، تا بعد ...


...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۱/۱۱/٧ - پری ناز