آستان جانان
خواهش خدا

این ماه رمضان عجیب آدم را وسوسه می کند برای توبه کردن و برگشتن و به راه آمدن . حسابش را بکنید ، خدا در خانه اش را کاملا باز کرده باشد ، خودش به عنوان میزبان در آستانه در ایستاده باشد ، قلم خطا پوش در دست گرفته باشد و هر لحظه فرمان دهد . و خواهش کند که بیایيد و تصریح کند که :
" هر که در این ماه به خانه من بیاید من از گذشته هایش می گذرم ، پیشینه اش را پاک می کنم و به قدر ظرف و ظرفیت او تحفه هایی به او می دهم که نه تا ضیافت سال آینده ، که تا ابد دستش پیش کسی باز و دراز نشود . "
این ، کم چیزی نیست . من که از همه آلوده تر و گناه کار ترم ، بیشتر دلم می تپد برای اینکه در این چشمه انابت و اجابت شستشو کنم .
بخصوص که رمضان باغ گل قدر است و خدا این گل را تنها در این باغ قرار داده .
به هر حال بیایید روی گشاده میزبان را قدر بدانیم و برای سرنوشت دنیا و آخرتمان طرحی نو در اندازیم ....


با تشکر از پدر مهربانم " سید مهدی شجاعی "
التماس دعا از همه عزیزان هنگام سحر و افطار !

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸٢/۸/٥ - پری ناز