رمز ماندگاري حسين (ع)

بوي محرم که به مشام مي رسد ، عالم رنگي ديگر مي گيرد . قلبها تندتر از هر زمان و محزون تر از هميشه مي تپد و ميل به سوگ نشستن مثل خون در رگها مي دود و آن وقت در چشم برهم زدني پرچمهاي سرخ و سبز و سياه در گوشه گوشه ي شهر و ديار ما به اهتزاز در مي آيد و همه جا رنگ ماتم به خود مي گيرد .

اين حسين کيست که عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعي است که جانها همه پروانه اوست
هر کجا مي گذرم عکس رخش جلوه گر است
هر کجا مي نگرنم جلوه مستانه اوست

عشق به حسين دليل نمي خواهد ، گويي خاک و گل ما را با محبت او سرشته اند .
عاشورا از حسين و يارانش نمونه اي پرورده که تا ابدالاباد مي توان بازو در بازوي آن از جاي برخاست .
عاشورا شوري مي آفريند که راه صد ساله را يک شبه مي توان پيمود .
نيروي نهفته عشق به حسين (ع) ، از چنان عظمتي برخوردار است که به مدد آن مي توان دريا دريا مردم را به زير خيمه اهل بيت کشيد .
عاشورا خود حامل فرهنگ سترگي است که جاري شدن در آن مي تواند همه صحنه هاي حيات را مبدل به عاشوراي حسيني و يارانش نمايد ...

عالم از شور تو غرق هيجان است هنوز
نهضتت مايه الهام جهان است هنوز
بهر نابودي و ويراني بنيان ستم
خون جوشان تو چون سيل ، دمان است هنوز
در فداکاري مردانه ات اي رهبر عشق
چشم ايام به حيرت نگران است هنوز
کربلاي تو پيام آور خون است و خروش
مکتبت راهنماي دگران است هنوز
تا قيامت ز قيام تو قيامت برخاست
از قيام تو پيام تو عيان است هنوز

يقين داشته باشيم که در اين ايام ، به واسطه اشکهايمان و پاک شدن قلبهايمان ، دعاهايمان به قله استجابت نزديک مي شود و ... پس چه زيباست اگر در اين ايام فقط و فقط ذکر دلمان اين باشد :
" اللهم عجل لوليک الفرج "

التماس دعا براي تعجيل در فرج آن حضرت ، تا بعد ...

/ 0 نظر / 16 بازدید